eshop mysasy facebook twitter twitter

2D graf - ukazuje aktuální úroveň aktivace (sympatikus) a regenerace (parasympatikus)


Přehledně graficky znázorňuje vyladění organismu ve zvoleném období. Pomáhá identifikovat optimální tréninkový režim.


Umístění bodu v rámci grafu prezentuje výsledky odpovídajících měření

 

 • zjistíte jaká je Vaše aktuální úroveň aktivace (sympatikus) a regenerace (parasympatikus)
 • porovnáte hodnoty za jakkoli dlouhé vybrané období
 • důmyslná animace Vám ukáže, jak se měnila sledovaná rovnováha ve vybraném čase
 • díky interaktivně zapracovanému kalendáři srovnáváte dosažený výsledek zároveň s reálnými informacemi o Vašem tréninku a pocitech
Čtyři Tréninkové profily mySASYTalent

Stabilní vysoká úroveň regeneračního systému vyvážena výraznou odezvou aktivačního systému na zatížení/stres. Výborná dispozice pro trénink. Výborná adaptace po každém zatížení. Výborná trénovatelnost. Nízké riziko přetížení. V tréninku klást důraz na intenzitu, která stále může narůstat. mySASY je dobré používat při změnách režimu či kontrole vývoje aktuálního stavu.

Držák

Regenerační i aktivační systém vykazují výraznou stabilitu. Převažuje stálá mírná aktivace. Nízké riziko přetížení, zároveň ale malá adaptační odezva na zatížení. Doporučení je zařadit silnější tréninkové podněty a sledovat, zda stimulují adaptační reakci, která je podmínkou tréninkového zlepšení. Trénink je možné dále zintenzivnit v případě, že je pomocí mySASY hlídáno riziko přetížení.

Klasik

Regenerační i aktivační systém reagují přiměřeně dynamicky. Dobrá dispozice pro trénink s dobrou odezvou organismu na zatížení umožňující kvalitní zpětnovazebné řízení tréninku. Tréninkový režim se jeví jako optimální. S mySASY můžete zkusit zvýšit zatížení bez rizika přetížení. Zároveň vám to umožní identifikovat podněty více stimulující adaptaci která je podmínkou tréninkového zlepšení.

Hrozba

Nízká úroveň regeneračního systému je doprovázená často výraznou negativní odezvou aktivačního systému na zatížení/stres. Aktuální tréninkový režim není optimální. Lze identifikovat situace, které jsou hrozbou přetížení či chronického zhoršení stavu. mySASY vám pomůže najít podněty, které pomohou stimulovat lepší adaptaci organismu na zatížení. Díky tomu postupně zvyšovat adaptační kapacitu organismu.

Kompenzace


Ukáže Vám, v jaké fázi tréninkového procesu se nacházíte, a nasměruje Váš další trénink.


Kromě odpovědí na tyto klíčové otázky získáte i doporučení, jak v tréninku dále postupovat.

 

 • pomocí důmyslného algoritmu srovnáme všechny aktuálně naměřené informace s Vašimi předchozími výsledky a ukážeme Vám aktuální úroveň kompenzace
 • při hodnotách nad 100% tělo doslova volá po dalším zatížení
 • při nižších hodnotách je naopak potřeba ordinovat nižší zatížení a více regenerace
 • slovní doporučení Vám naznačí, jakou cestou se dále ubírat

Funkční věk


Správný trénink Vám pomůže omládnout. My Vám ukážeme, jak toho dosáhnout a jak to zdokumentovat


 • díky funkčnímu věku na první pohled vidíte, jak na tom jste. Po správném tréninku trochu zestárnete. Až následující správná regenerace způsobí kýžené omládnutí
 • mládnout je potřeba postupně. Sledujte proto především dlouhodobý trend
 • tabulky a grafy relativních hodnot Vám umožní velmi detailní analýzu všech dlouhodobých i krátkodobých trendů
 • možnost jejich grafického srovnání s daty z Vašeho tréninku poskytuje jedinečný analytický nástroj
 • vše je možno exportovat do zvolených počítačových formátů

Týmový účet


Zohledněte zatížení všech členů sportovního týmu dle jejich vrozených dispozic.


 • uvidíte výsledky všech členů týmu ještě předtím, než dorazí na trénink
 • s výsledky můžete pracovat již při úpravě aktuálního tréninku
 • umožňuje vidět, porovnávat, analyzovat výsledky všech nebo jen vybraných sportovců současně, na jedné obrazovce
 • máte k dispozici všechny dostupné nástroje pro všechny Vaše sportovce
 • vše lze porovnávat s tréninkovými záznamy vedenými v interaktivním kalendáři
 • vše je možno exportovat do zvolených počítačových formátů

Komunikátor


S naší radou můžete počítat


 

 • jednou z nedílných součástí aplikace je funkce umožňující kontakt klienta s trenérem či odborníkem
 • k dotazu či žádosti o konzultaci můžete automaticky přiřadit graf či náhled obrazovky, které se dotaz týká
 • děláme vše proto, aby komunikace byla co nejefektivnější a pomohla klientům využít zcela naplno potenciál našich nástrojů

 

3D graf a absolutní hodnoty


Nabízíme pevný odborný základ s vědeckým přesahem.


 • pro výzkumné a jiné odborné účely je možno pracovat se všemi absolutními hodnotami, které jsou výstupem spektrální analýzy variability srdeční frekvence
 • v případě zájmu o odbornou spolupráci nás prosím kontaktujte

Pořiďte si novou verzi tréninkového profilu za zaváděcí cenu a trénujte chytře.