eshop mysasy facebook twitter twitter

Využití v tréninku, aneb proč monitorovat SA HRV. Vysoká HRV vers. nízká HRV


Moderní vědecké poznatky ukazují, že trénink ve dnech, kdy je naměřena vysoká HRV, je výrazně přínosnější, než ve dnech, kdy je HRV nízká.


To novými vědeckými metodami dokazuje platnost obecné teorie superkompenzace, ze které doporučené nejefektivnější použití systému mySASY vychází.

 

mySASY a základní tréninková teorie

 

Základní tréninková teorie vychází z obecného adaptačního principu (viz obrázek)

 • BOD 1 V klidu se vnitřní rovnováha organismu (homeostáza) projevuje základní, individuálně odlišnou rovnováhou mezi aktivitou parasympatiku (PA) a sympatiku (SY) 
 • BOD 2 Pomocí systematicky aplikovaného zatěžování je vnitřní rovnováha organismu narušována - roste aktivita SY, aktivita PA zůstává beze změny nebo mírně klesá, projeví se to posunem výsledku do kvadrantu 2 
 • BOD 3 Organismus se na opakovanou zátěž snaží připravit - adaptovat se, zvýšit svou kapacitu - klesá aktivita SY, roste aktivita PA, projeví se to posunem výsledku do kvadrantu 1 
 • Toto zvýšení kapacity má určitou velikost a trvá pouze určitý čas, v závislosti na charakteristice zatížení - tento čas, kdy dochází k nejefektivnějšímu zvyšování kapacity, se označuje jako SUPERKOMPENZACE
 • Tento efekt se postupně vytrácí. Pokud v dané době nepřichází další podnět/trénink, dochází k postupnému snižování kapacity (detrénink) 
 • BOD 4, 5 Pokud je zatížení příliš vysoké nebo je čas na regeneraci příliš krátký, nedochází k dostatečné adaptaci na zatížení, dochází ke kumulaci únavy a nastupuje riziko přetížení a s ním spojených komplikací - aktivita PA klesá, aktivita SY roste, projeví se to posunem výsledku do kvadrantu 3, případně 4

about aboutmySASY a reálná tréninková praxe

 • základní, výše prezentovaný princip funguje
 • prezentovaná pravidelné křivka je pouze teoretický, univerzální model
 • je prokázáno, že objektivní úroveň regenerace a adaptace nekoresponduje se subjektivním vnímáním, s aktuálním pocitem 
 • neexistuje univerzální reálné časové doporučení pro stanovení vhodné délky regenerace a nástupu superkompenzace.

Skutečnost je zásadně ovlivněna:

 • individuálními dispozicemi jedince - trénovatelností
 • aktuálním stavem organismu
 • charakteristikou dlouhodobého i aktuálního zatížení
 • různou adaptační křivkou jednotlivých systémů organismu  
 • různou rychlostí znovuobnovy zdrojů energie a regenerace tkání

 

Existuje řešení ...

Synchronizaci všech adaptačních procesů má na starosti jedna "řídicí jednotka” - autonomní nervový systém.

Pomocí mySASY lze přesně hodnotit aktivitu autonomního nervového systému a jeho obou větví, sledovat trendy v jejich rovnováze a reakce na změny zatížení a regenerace. 

 

 

Díky tomu je mySASY

Nástrojem vhodným pro všechny sportovce


umožňujícím:

 • sledovat, kdy dochází k fázi SUPERKOMPANZACE, kdy a jak je nejefektivnější realizovat další zatížení
 • hodnotit úroveň únavy a úroveň regenerace organismu
 • sledovat a hodnotit reakci organismu na dané tréninkové zatížení (příliš velké – zpomalení regenerace, příliš malé – nedostatečný tréninkový podnět)
 • pomocí objektivního hodnocení úrovně regeneračního procesu hledat optimální způsoby a délky regenerace
 • umožní optimální dávkování a časování zátěže a odpočinku
 • vedle aktuální reakce sledovat i dlouhodobou adaptaci na tréninkové zatížení vedoucí při správném tréninku ke zlepšování trénovatelnosti
 • předcházet nadměrnému zatěžování organismu a tím chronickému přetížení či přetrénování
 • hodnotit trénovatelnost – úroveň a rychlost regenerace organismu sportovce a tím míru sportovního talentu
 • realizovat takové úpravy tréninku, které povedou k optimalizaci tréninkového procesu
 • ladit přesně sportovní formu
 • mySASY je jediné mobilní řešení umožňující monitorování SA HRV kdekoli a kdykoli s okamžitě dostupnými výsledky

 

Ať jste profesionál nebo pouze rekreační sportovec, vždy pro sebe najdete vhodný způsob a cíl využití.

 

Nástrojem pro nejefektivnější možný trénink


Tradiční tréninkový přístup:

 • Aplikuji trénink podle běžných zvyklostí
 • Odhaduji, jak na něj bude organismus reagovat
 • Odhaduji, jak ovlivní vnitřní rovnováhu organismu
 • Odhaduji, jak dlouho by měla trvat regenerace
 • Odhaduji, jaký by měl být následující nejvhodnější tréninkový režim
 • Doufám, že trénink přinese svůj efekt

 

Nejefektivnější tréninkový přístup:

 • Měřím aktuální stav vnitřní rovnováhy organismu
 • Ve fázi superkompenzace zařadím nejnáročnější tréninkovou zátěž
 • Ve fázi přetrvávající únavy zařadím regenerační jednotky
 • Měřením sleduji aktuální reakci organismu, na základě které upravuji další trénink
 • Nacházím optimální modely zatěžování a odpočinku
 • Používám jejich nejefektivnější kombinaci

Pořiďte si novou verzi tréninkového profilu za zaváděcí cenu a trénujte chytře.