eshop mysasy facebook twitter twitter

Pro monitorování a hodnocení SA HRV pomocí systému mySASY je potřeba hrudní pás monitorující vzdálenost jednotlivých tepů (R-R interval) s přesnosti na 0,001 s a přenášející informace pomocí technologie Bluetooth 4 a vyšší. Přesto, že tyto parametry splňují i pásy jiných výrobců, společnost mySASY a.s. není reálně schopnost garantovat přesnost měření všech zařízení třetích stran. Komunikaci vašeho zařízení se systémem mySASY je možné vyzkoušet po stažení aplikace mySASYmobile ve vašem mobilním obchodě (AppleStore, GooglePlay) zdarma. Postup je uveden v mySASY manuálu, který je ke stažení na MYSASY ACADEMY – KE STAŽENÍ.       

Tato možnost je obsažena v naší 30 denní garancí vrácení peněz.

Jednoduchá, i když pro někoho překvapivá odpověď je NE. mySASY monitoruje aktivitu systému, který reaguje velmi senzitivně na všechny podněty z vnějšího prostředí. Unikátnost technického řešení a metodiky provedení měření s využitím mySASY je v tom, že umožňuje realizovat měření v režimu, který byl ustáleně testován více než 20 let. Tj. hodnotit ranní, klidové měření (systém je před měřením maximálně stabilní) prostřednictví specifického protokolu. Součástí měřícího protokolu je však řízená aplikace výrazného, odborně posturálního, stresového manévru (5 min klidový stoj, následovaný bezprostředním lehem), který řízeně vyvede organismu z jeho původní rovnováhy. V rámci protokolu měření sledujeme především reakci organismu na tento manévr.

Daný manévr však vyvolá v organismu také dlouhodobější změnu stavu, která se může projevit na změně výsledku měření, které by bylo prováděno bezprostředně po ukončení měření standardního.

Zkontrolujte, zda Vaše mobilní zařízení splňuje technické požadavky (viz. FAQ níže). Parametry najdete v Nastavení Vašeho zařízení, nebo na stránkách prodejce či výrobce.

Zkontrolujte, zda máte zapnuto Bluetooth na Vašem zařízení (případně jej znovu vypněte a zapněte).

Nasaďte si mySASY monitor přesně podle popisu v Manuálu.

Výrazně NAVLHČETE ELEKTRODY a DOTÁHNĚTE elastický pás. Seďte v klidu. Pro první spárování monitoru s aplikací v mobilním zařízení je potřebný delší a stabilní signál Váši srdeční frekvence. Výše zmíněné body jsou nejčastější příčinou problémů se synchronizaci.

Monitor nelze spárovat v případě, že je již spárován s jiným mobilním zařízením. Pokud tato situace nastane, musí být před spárování vypnuto Bluetooth u dříve spárovaného mobilního zařízení.

1. Před odeslání zkontrolujte své internetové připojení. Pokud při odeslání připojení k internetu vůbec nefunguje, nebo z jakékoli příčiny selže aplikace Vás informuje pomocí hlášení „Data se nepodařilo přenést na server. Zkontrolujte připojení k internetu“

POSLEDNÍ měření můžete odeslat kdykoli po připojení k internetu pomocí volby „Odeslat data na portál“ z Menu aplikace.

2. Pokud bylo měření ukončeno předčasně (před nasnímáním 300 tepů ve stoji a 300 tepů v leže) tlačítkem STOP, aplikace Vás upozorní na nehodnotitelné měření prostřednictvím zprávy „Chyba při zpracování dat, proběhlo celé měření? ….“. Takové měření nemůže být regulérně uloženo a hodnoceno!

3. Pokud bylo měření ukončeno regulárně / automaticky po doměření v 3. poloze a při odeslání se přesto zobrazuje „Chyba při zpracování dat, proběhlo celé měření? ….“ signalizuje to, že záznam v průběhu měření nebyl dostatečně kvalitní, aby mohlo dojít k jeho zpracování. Příčinou bývá

- nejčastěji špatný přenos signálu. Zkuste více dotáhnou elastický pás a NAVLHČIT DOSTATEČNĚ ELEKTRODY.

- slabá baterie v mySASY monitoru

- méně často významná nefyziologická nepravidelnost srdečního rytmu znemožňující regulérní analýzu signálu.

Měření opakujte. Před spuštěním měření zkontrolujte, zda došlo k uklidnění srdeční frekvence.   

Pokud nebylo poslední měření regulérně odesláno (ať už díky příčině 1., 2., 3.) objeví se při STARTu následujícího měření hlášení „Existují data z předchozího měření. Chcete je odeslat?“ Pokud se jednalo o regulérní měření (bod 1.) dejte „odeslat/ANO“. Pokud se jednalo o měření chybné (bod. 2., 3.) dejte „smazat/NE“.

Proveďte následující měření.

Ujistěte se, že měření provádíte ve skutečně „Standardním“ stavu (viz. Manuál).

Výsledky se začněte zabývat až po provedení několik prvních (minimálně 8-9) měření.

Výsledky měření ve standardním stavu odpovídají reálnému stavu organismu. Na uživateli je analýza příčin a zákonitostí souvisejících jak s tréninkem, tak s ostatními faktory a vlivy.

Zkušenosti ukazují:

- čím kvalitněji a systematičtěji je trénink veden, tím více výsledky měření odpovídají představám uživatelů

- při nízké kvalitě či intenzitě tréninku, mohou ostatní faktory života ovlivňovat výsledek měření výrazněji než samotný trénink. Výsledky měření pak zákonitě nemusí odpovídat jen závislosti na realizovaném tréninku, kterou uživatelé často očekávají.

- někdy až dlouhodobější užívání systému a analýza výsledků odhalí uživateli jeho maximální potenciál. Naučí jej identifikovat a vnímat reálný vliv tréninku a ostatních faktorů na stav organismu a implementovat poznatky do zkvalitnění tréninku

- představy uživatelů o vlivu tréninku na jejich organismu se často výrazněji liší od reality. Je pouze na nich, zda to budou akceptovat a využijí systém mySASY ke změně aktuálního stavu.

Sledujte náš web. Připravujeme řadu seminářů a vzdělávacích akcí, které budou učit, jak mySASY dále a efektivněji používat.

Mobilní zařízení (telefony a tablety) s operačním systémem Android 4.3. a vyšším.

Mobilní zařízení s operačním systémem iOS 7 a vyšší.

Pro přenos signálu je potřeba Bluetooth 4.0/BLE (Bluetooth Low Energy)

Tuto specifikaci splňuje naprostá většina mobilních zařízení ne starších než 3 roky.

Splňuje Vaše zařízení dané parametry a nelze je spojit s našim hardwarem? Kontaktujte nás! 

Ne. Princip fungování mySASY sice využívá fyziologického jevu, k jehož zachycení a především vyhodnocení je potřeba náročných matematických metod a algoritmů. To vše se však odehrává automaticky v režii mySASY, mimo uživatelské rozhraní. Uživatel jen získává informace o výsledcích měření v několika, různě detailních, formách. Kterou z nich a v jakém rozsahu využije, závisí jen na rozhodnutí, do jaké hloubky se chce výsledky a jejich uplatněním zaobírat. Pro zájemce o podrobnější informace o SA HRV, interpretaci výsledků a jejich využitelnosti v praxi jsme připravili a neustále zdokonalujeme mySASY academy na tomto webu.

Ne. Zmiňované, dnes široce dostupné, "rychlé testy" mají velmi nízkou rozlišovací schopnost. Nežádoucí jevy odhalí až ve chvíli, kdy už se jim zpravidla nelze vyhnout. mySASY naproti tomu zachytí jejich nástup v nečasnějším stádiu, kdy ještě lze jejich vnějšímu projevu předejít vhodnou úpravou zatížení. Nadprůměrně dobrý stav organismu, indikující potřebu efektivně zvýšit zatížení, zpravidla nejsou tyto "rychlé" přístupy schopny identifikovat vůbec. Krátká měření jsou navíc výrazně zatížena možnou chybou měření, kterou je metodicky výrazně horší u záznamu trvajícího 1-3 min eliminovat.    

mySASY pomůže každému, kdo usiluje o jakékoli zlepšení fyzického stavu a hledá k tomu efektivní cestu. U vrcholových a výkonnostních sportovců je proto uplatnění zcela zřejmé. U rekreačního sportovce záleží na jeho cíli. Pokud je jim jakkoli systematická činnost za účelem zlepšení stavu. mySASY pomůže. Pokud někdo sportuje jen pro sport samotný, bez jakékoli ambice svůj výkon zlepšit, bude pro použití mySASY hledat uplatnění obtížněji.

Aktivita autonomního nervového systému, jejíž hodnocení je fyziologickou podstatou mySASY je vedle tréninku ovlivňována i dalšími faktory běžného života. Psychickým stresem, příjmem potravy, vlivem specifických látek (káva, kouření, ...), vlivem biorytmů, ... . Čím lépe se podaří při měření eliminovat vliv těchto faktorů, tím lépe je pozorovatelný vliv tréninku.  Jako nejlepší se ukazuje ranní měření, před prvním příjmem potravy. Pokud to není přijatelné, je vhodné najít jinou část dne, kdy bude vliv zmíněných "rušících" faktorů co nejmenší (delší odstup od konzumace jídla a zmíněných látek, od psychického stresu, od významné fyzické aktivity, ...).

Pokud je Vám více než 12 let a chcete dosáhnout jakéhokoli zlepšení je jednoznačnou odpovědí IHNED. V různých životních i tréninkových fázích se budou sledované výsledky lišit. Právě sledování závislosti výsledků na této změně situací Vám ukáže nejlepší cestu, jak svůj stav zlepšovat. Co na organismus funguje a jaká je Vaše celková adaptační kapacita. Přístup "začnu to používat až v tréninkovém období" je jednoznačně chybný. Ztratíte tak možnost porovnání výsledku při zatížení se stavem "klidovým", který může ukázat limity Vaší regenerační kapacity. Mít informace o fungování organismu ve fázi odpočinku, je proto minimálně stejně důležité, jako sledovat jejich změnu v průběhu zatížení.  

Pořiďte si novou verzi tréninkového profilu za zaváděcí cenu a trénujte chytře.