eshop mysasy facebook twitter twitter
1

2D graf

Formu a rozsah obsažených informací ve 2D grafu lze považovat za zásadní (1) Graf obsahuje všechny klíčové informace ve velmi přehledné formě. To i v případě výběru delšího časového období. klí...

Základní interpretace výsledků ve 2D grafu

Pokud přirovnáme fungování a řízení organismu (prostřednictvím ANS) k fungování a řízení „klasického motoru“ platí: Autonomní nervový systém (ANS) je jeho řídící jednotkou. Dvě větve ANS, sympatik...

Funkční věk

Aktivita řídicích systémů organismu s rostoucím věkem klesá. Rozdíl mezi hodnotou funkčního a aktuálního kalendářního věku ukazuje, jaké je „aktuální stáří organismu“ v porovnání s tím, co Vám ukazuj...

Kompenzace

Úroveň kompenzace pomáhá určit vhodný režim pro následující zatížení Hodnota je stanovena na základě komplexního porovnání aktuálního měření s výsledky předchozích měření tzv. individuálním spektrál...

1

Pořiďte si novou verzi tréninkového profilu za zaváděcí cenu a trénujte chytře.