eshop mysasy facebook twitter twitter
1

Vliv tělesné práce na HRV

V průběhu tělesné práce vedou změny v aktivitě ANS, ke zvýšení srdeční frekvence, které je při nižší intenzitě zatížení způsobeno inhibicí vagu, při vyšších intenzitách zatížení navíc i zvýšenou akti...

Fyziologické vlivy působící na HRV

Mnoho faktorů v našem životě (např. poloha těla, pohlaví, věk, stres, pohybová zátěž a další) ovlivňuje srdeční frekvenci a její variabilitu. Abychom zabránili zkreslení interpretace výsledků krátkod...

Vliv sportovního tréninku na HRV

Dlouhodobý vytrvalostní trénink je hlavním nefarmakologickým faktorem zvyšujícím HRV a takto trénovaní jedinci maní vyšší úroveň HRV při srovnání s osobami se sedavým životním stylem. Toto zlepšení k...

Vliv nadmořské výšky na HRV

Tréninkem vyvolané pozitivní změny autonomní kontroly kardiovaskulárního systému nejsou ovlivněny životem v hypoxickém prostředí. Tento fakt byl pozorován u trénovaných jedinců trvale žijících a poch...

Vliv psychického stresu a HRV

Vyrovnat se se závodním tlakem je nedílnou součástí vrcholového sportu. Parfitt & Pates (1999) udávají, že tělesný stres může pozitivně ovlivnit sportovní výkon, kde jsou vyšší anaerobními nároky. Ne...

1

Pořiďte si novou verzi tréninkového profilu za zaváděcí cenu a trénujte chytře.