eshop mysasy facebook twitter twitter
team

Mgr. Radim Šlachta, Ph.D.

CEO, Zakladatel společnosti a autor základní myšlenky projektu

S metodikou SA HRV se setkal poprvé při svém Ph.D. studiu v oblasti fyziologie zátěže pod vedením doc. Stejskala. V rámci jeho disertační práce vznikly základy originálního algoritmu hodnocení, které se staly podkladem dalšího vývoje zapracovaného do postupů využívaných v mySASY. 15 let působil na Fakultě tělesné kultury, kde se v oblasti výzkumu věnoval tématům uplatnění SA HRV ve sportu a vlivu pohybu na zdraví a životní styl. Od 2012 vedl centrum sportovní a preventivní medicíny Agel Sport Clinic, kde se metodika SA HRV stala jednou ze základních součástí diagnostiky rekreačních i vrcholových sportovců. Ve volném čase dělá vše pro to, aby zůstal aktivním sportovním lezcem.

team

Ing. Marek Šlachta

CTO

Spoluautor projektu, pravá ruka zakladatele. Autor technologického řešení. Zásadní garant technologické a IT stránky projektu. Celoživotně profesně zaměřený na oblast IT v různých pozicích od SW architekta po ředitele vývoje SW. Energii potřebnou pro přežití v IT džungli čerpá v horách a s postupujícím věkem čím dál více i v aktivním pohybu.

team

Ing. Ondřej Spilka

Matematika

Biokybernetik a SW architekt pro řešení technologických a matematických situací, se kterými si nikdo jiný neví rady. Zodpovědný za fungování a správnost měření i algoritmů a procesů zpracování dat a výsledků, jejichž srozumitelná prezentace je jedním se základů mySASY. Svůj volný čas věnuje široké rodině, rád hraje fotbal, tenis, jeho největší sportovní vášní jsou kopce a paragliding, ale i cestování, elektronika a astronomie.

team

Mgr. Pavel Mráz

COO

V mySASY zastává dvojroli provozního a obchodního manažera. V rámci vnější spolupráce má na starosti vrcholový sport, sportovní týmy, expanzi do zahraničí a partnery mySASY.

team

Lukáš Novotný

Customer care assistant

Zabezpečuje odborné poradenství a technickou podporu pro stávající i budoucí klienty. Má na starosti technický support na telefonu a emailu. Rád vám zodpoví jakoukoli otázku týkající se mySASY. Svůj volný čas věnuje cestování, umění a sportu. Všestranný sportovec.

team

Ing. Marcel Kotásek

Business

Zástupce investora ve výkonném vedení mySASY. Partner Potysz Health i.f. Spoluautor business strategie a klíčový partner při hledání cest jak ji naplnit. Projekt není jen o penězích, ale bez nich by to nešlo. Marcel je tady od toho, abychom na to nezapomněli.

team

Mgr. Bc. Martin Matějka, MBA

Marketing

Majitel komunikační agentury WhiteWolf s.r.o. Koordinátor všech činností spojených s marketingem, brandingem, tvorbou webu a propagačních materiálů. Stará se o hledání vhodných cest k Vám, stávajícím i budoucím zákazníkům.

Další kolegové a spolupracovníci, bez jejichž pomoci, v různých etapách a fázích vývoje, od historického vzniku až po aktuální provoz, by mySASY nemohlo fungovat:

SOVA net – internetové studio
Doc. ing. Jiří Salinger, CSc.
RNDr. Milan Elfmark
Mgr. Iva Řehová, Ph.D.
Ing. Jiří Novotný
Ing. Petr Štěpaník
Urszula Foltýnová

Pořiďte si novou verzi tréninkového profilu za zaváděcí cenu a trénujte chytře.