eshop mysasy facebook twitter twitter

HRV - heart rate variability = variabilita srdeční frekvence


Přesto, že se srdeční frekvence zdá být v klidu konstantní, při měření s velkou přesností (až na 0,001 s) lze mezi vzdálenostmi po sobě jdoucích tepů pozorovat větší či menší rozdíly.


 

 

Tyto rozdíly způsobuje ovlivňování srdeční frekvence pomocí autonomního nervového systému. Prostřednictvím monitorování těchto rozdílů a jejich popisu lze potom hodnotit celkovou aktivitu autonomního nervového systému.

SA HRV - Spektrální analýza variability srdeční frekvence

Výše popsané rozdíly ve vzdálenosti jednotlivých tepů nejsou zcela nepravidelné. Naopak, velmi detailní analýza dostatečně dlouhého záznamu monitorování srdeční frekvence spojená se sledováním změn způsobených změnou polohy těla umožňuje přesně stanovit také to, s  jakou frekvencí se změny vyskytují.

Změny s nízkou frekvencí jsou způsobeny spíše aktivitou sympatiku. Projevují se více vestoje a díky nízké frekvenci výskytu jsou identifikovatelné pouze na dostatečně dlouhém záznamu.


Zásadní význam mohou mít i změny, které nejsou díky své nízké frekvenci v kratším záznamu vůbec identifikovatelné. Metodiky využívající záznamu kratšího než 5 minut nejsou proto schopny aktivitu sympatiku vůbec identifikovat. Přichází tak minimálně o polovinu významných informací.

Změny s vysokou frekvencí jsou způsobeny spíše aktivitou parasympatiku, projevují se více vleže a díky vyšší frekvenci výskytu jsou snáze identifikovatelné.

Co ovlivňuje aktivitu a rovnováhu ANS a tím výsledky SA HRV:

Základní úroveň aktivity ANS je dána geneticky a v průběhu života je ovlivňována dlouhodobými i krátkodobými vlivy, jako jsou:

 • zdravotní stav (jak chronické, tak akutní onemocnění)
 • úroveň psychického stresu (dlouhodobý i akutní)
 • úroveň a skladba fyzického zatížení/tréninku
 • úroveň, délka a kvalita regenerace
 • správná životospráva
 • délka a kvalita spánku
 • změna nadmořské výšky
 • posun v časových pásmech

 

O čem vypovídá a co může být příčinou:

Nízká HRV

 • špatná genetická dispozice reagovat a adaptovat se na zatížení - horší trénovatelnost
 • chronická nemoc
 • riziko, nebo již reálně existující zranění
 • akutní onemocnění i v počátečním stádiu, před propuknutím vnějších projevů
 • nadměrný psychický stres
 • špatná kvalita spánku
 • nedostatečná, nebo nevhodná regenerace*
 • špatná skladba (intenzita x objem) tréninku
 • nástup stavu přetížení či přetrénování
 • problémy s životosprávou (alkohol, špatná výživa, …)

* u pravidelně trénujících osob může úplné vynechání fyzické zátěže v rámci regeneračního fáze působit jako “stresový faktor” projevující se dalším, na první pohled paradoxním SNÍŽENÍM HRV. 

Vysoká HRV

 • dobrá genetická dispozice reagovat a adaptovat se na zatížení - dobrá trénovatelnost
 • absence či zvládání psychického stresu
 • kvalitní spánek
 • správná výživa a životospráva
 • optimální regenerace
 • optimální skladba (intenzita x objem) tréninku
 • připravenost podstoupit další zatížení

 

více informací v mySASY academy

Pořiďte si novou verzi tréninkového profilu za zaváděcí cenu a trénujte chytře.