eshop mysasy facebook twitter twitter

Sporttester je minulost, variabilita srdeční frekvence je budoucnost sportovního tréninku.

  30. 01. 2019

Zmíněný nadpis nechce zpochybnit roli monitorování srdeční frekvence při sledování AKTUÁLNÍHO TRÉNINKOVÉHO ZATÍŽENÍ. Upozorňuje však na fakt, že první monitor srdeční frekvence se dostal na trh před téměř 40-ti lety (1978). Už v roce 1982 bylo navíc možné hodnotit záznam přes počítač. Co se za těchto 30 – 40 let při jeho používání principiálně změnilo? Nic moc.

 

Oprávněně je proto pozornost sportovního světa upřena k novému přístupu/technologii, která po těchto 40 letech nabízí zcela novou možnost sledovat objektivně REÁLNÝ VLIV TRÉNINKOVÉHO ZATÍŽENÍ NA ORGANISMUS SPORTOVCE.

 

V čem se mySASY sledující variabilitu srdeční frekvence (heart rate variability - HRV) liší od sporttesterů, monitorů pohybu na bázi gyroskopů či GPS a sportovních hodinek roky běžně dostupných na trhu?

 

Co nového přináší sledování variability srdeční frekvence a využití systému mySASY do sportovního tréninku?

 

Jeden velezkušený trenér přišel s výborným příměrem:

mySASY je jako GPS navigace, která mi ukazuje kudy jet k vytýčenému cíli.

Sporttester je policistou kontrolujícím, zda se na cestě pohybuji správnou rychlostí. 

Co je tedy důležitější? Tuto otázku ať si zodpoví každý sám.

 

Sporttestery, sportovní monitory, hodinky a aplikace popisují pomoci mnoha dostupných funkcí aktuální pohybovou aktivitu, aktuální trénink. Všechny dostupné výsledky, jako srdeční frekvence, watty, rychlost, kadence, vzdálenost, převýšení atd. „pouze“ popisují průběh tréninku.

 

mySASY hodnotí s laboratorní přesností pomocí 4 parametrů a jejich grafického zobrazení skutečný, reálný vliv předchozí aktivity na organismus. 

 

V čem spočívá skutečný význam? Především v tom, že aktivita se zcela stejnými, sporttesterem či jiným monitorem, popsanými parametry může v závislosti na aktuálním stavu vyvolávat zcela jinou odpověď organismu. Na to je potřeba reagovat zcela jinou úpravou následného tréninku.

 

K jaké kumulaci zatížení, již v průběhu dlouhodobého tréninku či herního/závodního rytmu došlo?

 

Jak aktuálně ovlivňuje stav sportovce jeho životospráva?

 

Jaké jiné faktory vnějšího prostředí mohou způsobit změny v organismu?

 

Jaký je jeho zdravotní stav?

 

Abychom uměli alespoň částečně odpovědět na tyto otázky, potřebujeme nástroj, který dokáže objektivně, na základě fyziologické zpětné vazby, ZHODNOTIT REAKCI ORGANISMU NA PŘEDCHOZÍ ZÁTĚŽ A CELKOVÝ REŽIM. Takovým nástrojem je diagnostika založená na SA HRV – mySASY. 

 

Jak velký rozdíl může být mezi předpokládaným stavem a realitou, Vám nejlépe popíší právě uživatelé systému mySASY. „Neočekávané“ reakce organismu a jejich pochopení bývají v prvních fázích používání pro někoho hůře „skousnutelným soustem“.

 

Jsem schopen to akceptovat a pak zákonitě využít ke svému prospěchu? Nebo před realitou raději přivřu oči, protože mi komplikuje dosavadní pohled na můj přístup k tréninku? To je rozhodnutí, které musí udělat každý sám.

 

My vám budeme kontinuálně pomáhat, zařadit se do první skupiny.

 

Pořiďte si novou verzi tréninkového profilu za zaváděcí cenu a trénujte chytře.