eshop mysasy facebook twitter twitter

Autonomní nervový systém - základní řídicí jednotka vnitřní rovnováhy lidského organismu a okno do jeho fungování


Všechny procesy v organismu, které se odehrávají bez lidského vědomí, jsou řízeny samostatnou částí nervového systému - autonomním nervovým systémem (ANS).


Cílem řízení je zachování vnitřní rovnováhy organismu. Podílí se na něm vždy obě části ANS označované jako sympatikus a parasympatikus.

mySASY využívá nejmodernějších vědeckých poznatků, moderních dostupných technologií a především originálních algoritmů analýzy a interpretace dat, umožňující sledovat aktivitu obou částí systému i v terénních podmínkách.   

Aktuální stav autonomního nervového systému, především hodnocení aktivity obou jeho větví, detailně popisují vliv předchozího zatížení na vnitřní rovnováhu organismu a umožní tak stanovit další optimální tréninkový režim.

 

Sympatikus - odpovídá převážně za aktivaci organismu:

 • reakce na stres
 • převaha v pohotovostním stavu
 • spouští reakci boj nebo útěk
 • zvyšuje srdeční frekvenci
 • mobilizuje energetické zásoby

 

Parasympatikus - odpovídá především za regeneraci a doplňování energetických zásob:

 • adaptace na stres a zatížení
 • převaha ve fázi odpočinku
 • doplňování energetických zásob
 • obnova tkání
 • zotavení

 

Aktivita těchto dvou větví a jejich vzájemná rovnováha zásadně ovlivňují reakci a následnou adaptaci organismu na jakékoli zatížení. Monitorování ANS prostřednictvím mySASY díky tomu umožňuje:

 • sledovat, jak se organismus vyrovnává s předchozím zatížením
 • sledovat aktuální úroveň doplňování energetických zásob
 • sledovat aktuální úroveň kompenzace/adaptace
 • stanovit nástup superkompenzační fáze
 • určit, kdy má být aplikován jaký typ zatížení či regenerace pro maximalizaci tréninkového efektu

Trénujte chytře a pořiďte si novou verzi Tréninkového profilu s programem FREE právě teď!